dijous, 29 de juliol de 2010

Els arbres de la carretera

Les obres de la carretera de Sants per tal de renovar les voreres han fet desapareixer tots els arbres. És important poder comentar aquesta bestiesa que ens ha deixat una carretera sense cap element verd i sense cap ombra, només amb uns forats a terra plens de ciment, però una forma bona d'explicar-ho a partir de notícies actuals relacionades sobre el tema. Però en canvi a través d'articles de premsa antiga hi ha una notícia que s'hi adiu perfectament. Aquest article que porta per títol "Els arbres de la carretera" va apareixer a un dels diaris publicats als nostres barris, El Ressò, Setmanari Independent del Districte VII, concretament al número 44 del 13 de febrer del 1925. I també hi ha un article que parla sobre l'actual tala, escrit per Rafael Casas, on trobareu molta més informació.
Els arbres de la carretera
He vist uns homes que amb unes destrals anaven tallant branquetes dels arbres de la nostra carretera. No, no em proposso criticar-los, ho faria malament, ja que els meus coneixements abricultors son molt escassos, comprenc que en una època determinada de l'any, els arbres deuen esporgar-se per a que, al venir al maig, treguin nova florida... si no han mort.
Lo que vull criticar està a l'abast de tots els coneixements, tothom davant d'un arbre coneixerà de seguida si és dret o tort, veritat? Doncs d'això volem ocupar-nos. Com que encara no tenim señoras concejalas hom creu que l'encarregat de donar les ordres oportunes per a esporgar tots els arbres, deu esser un senyor concejal jurado o concejal a seques, que sap un hom?
Suposem que aquest senyor deu tenir atribucions per a fer el canvi dels arbres que es moren, com també les deu tenir per a substituïr els que han rebut una trempada de camió, posso per cas, i els ha torçat amb forma que fins en veurem alguns que els seus brancatges creixen dins un balcó. i m'ha sorprès veure aquells homes com a n'aquests arbres els esporgaven al igual que els altres quan crec que lo més lògic seria arrancar-los i possar-n'hi de nous.
Arbres nous? Ara hi corro.
Mirem les voreres i en cançarem de comptar quadrets buits. arbre que s'ha mort, arbre que no s'ha substituït per un altre, arbre que d'una trompada l'han torçat, arbre que segueix tort i creixent i encara l'esporguen perquè creixi més; seguint aquest camí, dintre de pocs anys la Carretera farà goig de debò.
Sans es una barriada mancada de jardins i places d'esbarjo. i una sola via que tenim, la qual no costaria gaire arranjar-la bé, l'hem de veure bruta, mal empedrada i amb els seus arbres raquítics i abandonats a la seva sort.
Quin dia acabarà tanta deixadesa?
Tenim dret a demanar a l'Ajuntament més cura per les coses de Sans, ja que com ells altres ciutadans de Barcelona paguem cèdules, impostos sobre els lloguers, contribucions, etc, etc.
Volem doncs un millor tractament.
Un català d'Eivissa.