dissabte, 14 de juliol de 2012

Les cooperatives obreres de consum provisionaven unes 10.000 famílies als anys 30