dijous, 24 de setembre de 2009

Quant Sants era independent

Havent estat la festa major del nostre barri, el periodista Albert Torras ha publicat el llibre "La Festa Major de Sants. Dels origens a l'agregació". És un recull d'anècdotes i històries que pretén fer un repàs sobre els hàbits i els costums al llarg de la història santsenca dels i les primeres veïnes conegudes, l'Abalució i l'Ermessenda, per allà l'any 1000, fins en el moment de la seva agregació a Barcelona el 1897.
L'autor explica "fa més de set-cents cinquanta anys que Sant Bartomeu és patró de Sants i per això (suposadament) podem assegurar que la Festa Major de Sants és de les més antigues que es celebren al món".
Crec que m'he de qüestionar si això que argumenta és realment cert, o bàsicament és tan sols una manera de dir que sí que de veritat va ser una festa històrica molt llunyana. Ell es basa en documents de 1340 i anteriors on queda palès que Sants ja tenia devoció a Sant Bartomeu, patró del barri. També aporta dades sobre les festes religioses que se celebraven als segles XVII, XVIII i XIX, en el moment que van aparèixer els envelats i els primers carrers decorats: una tradició que avui en dia se segueix mantenint i que representa un dels principals motius d'atracció.

També desvetlla aspectes desconeguts fins i tot pels veïns del barri. "Hi ha constància que a mitjan del segle XIX, Sants tenia com a patrona, a més de sant Bartomeu, a santa Faustina, ja que a l'església es conservava el cos de la santa, que havia dut de Roma el rector" explica Torras.

El llibre compta amb el suport del Districte de Sants Montjuïc i de la Federació de Comissions de carrers per la festa major de Sants. Es podrà trobar a diversos carrers engalenats els dies de festa.