dissabte, 23 de juny de 2012

El Prat Vermell, un dels camps d'indianes més importants de Barcelona

Avui vull compartir un vídeo sobre el Prat Vermell: un dels prats d'indianes més importants de Barcelona que pertanyia a la fàbrica de teixits Bertran i Serra. Aquesta indústria tenyia la roba i utilitzava els camps del voltant per estendre les teles tenyides per a que s'assequessin. Als barris de Marina hi havia cinc prats d'indianes i era on anaven a treballar molts veïns dels barris de Sants i Hostafrancs.www.btvnoticies.cat